תלמיד עם צרכים מיוחדים על-פי 'חוק חינוך מיוחד' הוא אדם בגילאי 3-21 שיש לו מוגבלות אחת או יותר, המגבילה את תפקודו החל מרמת תפקוד גבוהה ועד רמת תפקוד נמוכה.

רשימת המוגבלויות מפורטת בתוספת לחוק החינוך המיוחד וכוללת: מוגבלות שכלית התפתחותית,נפשית , רגשית-התנהגותית, גופנית, חושית (שמיעה או ראייה), על רצף האוטיזם, לקויות למידה והפרעת קשב, עיכוב התפתחותי בתחום התפקודי או השפתי, מחלות ותסמונות נדירות. תלמיד עם צרכים מיוחדים זכאי לשירותי חינוך מיוחדים חינם באזור מגוריו.

במידה ולא נמצא מוסד לחינוך מיוחד באזור מגוריו של תלמיד, אחראית רשות החינוך המקומית, למתן שירותי חינוך מיוחדים לתלמיד במוסד מתאים קרוב ככל האפשר לאזור מגוריו, אף אם המוסד נמצא בתחום שיפוטה של רשות מקומית אחרת.

זכאותו של תלמיד עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים נקבעת על-ידי ועדת זכאות ואפיון .

הליך ועדת זכאות ואיפיון

מסגרות חינוך מיוחד במ.א הגליל התחתון

יוצאים מן הכלל, צרכים מיוחדים בשיתוף המרכז הקהילתי

יישום תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד- דפי מידע להורים

אתר כל זכות - מיצוי זכויות תלמידי חנ"מ מול גופים ממשלתיים

 

עדי אלימי
קב"סית ורכזת חינוך מיוחד
04-6628217
052-3098836