מסגרת על יסודית דתית בגליל התחתון - תוצאות סקר תושבים