הרשמה לגני הילדים ובתי הספר


הרשמה לגני הילדים ובתי הספר לשנת הלימודים תשפ"ה 
תהיה בין התאריכים 11.1.2024-31.1.2024
לערכת הרישום של כיתות א' לחצו כאן
הרשמה לגני הילדים ובתי הספר