טיול ותיקים מתנדבים


 

לצערנו התמלאה מכסת הנרשמים לטיול זה ולא ניתן יותר להרשם אליו