רישום מקוון למאגר יועצים וספקים


המועצה האזורית הגליל התחתון מזמינה בזאת יועצים, ספקי שירותים, ספקי טובין וקבלני ביצוע של עבודות בינוי לסוגיהן, להציע את מועמדותם להיכלל במאגר יועצים וספקים דיגיטלי שהיא מקימה לצורך התקשרות בנוהל הצעות מחיר.​
 

ההרשמה למאגר תתבצע אך ורק באופן מקוון באמצעות טופס דיגיטלי שניתן להגיע אליו דרך הקישור הבא:

טופס מקוון רישום למאגר יועצים

יובהר כי תהליך זה אינו מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר ואין בו כדי להוות התחייבות כלשהי של המועצה  להתקשר עם מי מהמציעים שיגישו את מועמדותם להיכלל  במאגר.