בקשה זו מופנית למחלקת הגביה. הבקשה תיבדק ובהיעדר קיום חוב, יונפק האישור המבוקש בתוך 14 יום לכל המאוחר.

כולל סיפרת ביקורת
05X-XXXXXXX

במידה ונדרש לציין שני שמות על גבי האישור

פרטי הנכס

במידה ואין כתובת מדוייקת, יש לציין את שם הישוב
Browser not supported