הגשת בקשה לפי חוק חופש המידע כרוכה בתשלום אגרת הבסיס העומדת ע"ס 20 ש"ח. 

במקרים הבאים קיים פטור מתשלום אגרה. 

1. אם המידע שהאדם ביקש נוגע לעצמו.

2. אם נתבקש מידע אודות נהלים פנימיים שהרשות היתה צריכה לפרסם לפי סעיף 6 לחוק.

3. כאשר מבקש המידע הוא עמותה או ארגון לתועלת הציבור הפועלים לקידום מטרה ציבורית ויש להם אישור ניהול תקין.

4. כאשר המידע מתבקש לצורך מחקר אקדמי.

5. כאשר מבקש המידע מקבל קצבה.

 

יש לשלם בקישור הבא ולציין את מס' האסמכתא לתשלום בטופס הבקשה.

 

עם המבקשת הינה חברה, יש להזין ח.פ.
במידת הצורך, ניתן לצרף קובץ
במקרה של פטור, יש לרשום את המילה "פטור"
Browser not supported