פרטי הספק

כפי שמופיע באישור ניהול הספרים
כתובת מדויקת כולל עיר ומיקוד
יש לצרף אישור בתוקף
יש לצרף אישור בתוקף

פרטי בנק לתשלום

יש להציג האישור או הצ'ק ע"ש העוסק או החברה
כתובת מדויקת, כולל עיר ומיקוד.
Browser not supported