דרישות רשות הרישוי בנושא פסולת ומיחזור

בעל העסק יציב בשטח העסק או בסמוך לו מיכלי אצירה לפסולת לסוגיה השונים, יהיה אחראי להפרדת פסולת במקור, לפינוי הפסולת, להקטנת נפחם של פסולת וחומרי אריזה ולהתקנת ביתן פסולת עפ"י המפורט בדרישות והוראות המועצה בנושא הפרדת פסולת ומיחזור.