The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מחלקת איכות הסביבה ותברואה פועלת לקידומה של איכות הסביבה, תוך הבטחת תנאי תברואה הולמים. בו בזמן שואפת המחלקה לטיפוח המודעות וההתנדבות בתחומים אלה.

פרטי יצירת קשר

אסף רטיג
מנהל מחלקת איכות סביבה, קיימות ותברואה
קבלת קהל ימים שני ורביעי בין השעות 10:00-14:00 בתיאום מראש

הילה דויזון
מזכירת מחלקת איכות הסביבה ווטרינריה

אניה גירון
רכזת קיימות וחינוך סביבתי

ד"ר סמדר מרום
וטרינרית רשותית

ליאור שנהב
מנהלת רישוי ופיקוח עסקים

יצחק כהן
פיקוח סביבתי ופיקוח רישוי עסקים

תחומי אחריות

 • פינוי אשפה ביתית וגושית
 • רכישת מכלי אשפה – בתשלום
 • פינוי גזם, קרטונים ונייר לצורכי מיחזור
 • פינוי פגרי בעלי חיים (פסדים)-במרחב השטחים הפתוחים מחוץ לישובים ,וכן פגרים גדולים(בהמות) אשר לא אותרו בעליהם וחיות בר .
 • איסוף סוללות ריקות והעברתם למיחזור
 • הדברת מזיקים בגנים ובתי ספר
 • הדברה ע"פ הנחיות הפיקוח של רשות הטבע והגנים.
 • ביקורת תנאים תברואתיים על מסעדות ובתי עסק לצורכי רישוי עסקים
 • טיפול בכלבים משוטטים (בתיאום עם היישוב)
 • הפעלת תחנת הסגר ותצפית לכלבת
 • הכשרת פעילי סביבה, נאמני נקיון ומתנדבים

תשלומים וערעורים בנושאי פיקוח סביבתי ופיקוח בעלי חיים