מחלקת תברואה ואיכות הסביבה פועלת לקידומה של איכות הסביבה, תוך הבטחת תנאי תברואה הולמים. בו בזמן שואפת המחלקה לטיפוח המודעות וההתנדבות בתחומים אלה.

פרטי יצירת קשר

יצחק כהן
פיקוח סביבתי

אסף רטיג
מנהל מחלקת איכות סביבה, קיימות ותברואה
קבלת קהל ימים שני ורביעי בין השעות 10:00-14:00

הילה דויזון
מזכירת מחלקת איכות הסביבה ווטרינריה

מחלקת רישוי עסקים

ליאור שנהב
מנהלת רישוי ופיקוח עסקים

תחומי אחריות

 • פינוי אשפה ביתית וגושית
 • רכישת מכלי אשפה – בתשלום
 • פינוי גזם, קרטונים ונייר לצורכי מיחזור
 • פינוי פגרי בעלי חיים (פסדים)-במרחב השטחים הפתוחים מחוץ לישובים ,וכן פגרים גדולים(בהמות) אשר לא אותרו בעליהם וחיות בר .
 • איסוף סוללות ריקות והעברתם למיחזור
 • טיאוט כבישים
 • דיגום מי שתייה
 • הדברת מזיקים בגנים ובתי ספר
 • הדברה נגד מלריה וקדחת הנילוס המערבי
 • ביקורת תנאים תברואתיים על מסעדות ובתי עסק לצורכי רישוי עסקים
 • טיפול בכלבים משוטטים (בתיאום עם היישוב)
 • הפעלת תחנת הסגר ותצפית לכלבת
 • הכשרת "נאמני נקיון" ומתנדבים

פרסומים רלוונטיים