תאגיד עירוני הוא גוף עצמאי ונפרד בפעילותו אשר למועצה בעלות מלאה או חלקית בו והוא שונה בהגדרתו המשפטית בין אם הוא חברה או עמותה לעומת רשות מקומית המוגדרת מלכ"ר. התאגידים השונים משמשים זרוע ביצועית לפעילות מועצתית וכוללת את התחומים: פיתוח תשתיות, חינוך, תרבות וספורט, בילוי ופנאי, תעשיה ומסחר. תאגידים עירוניים מאפשרים התנהלות יעילה מבחינה כלכלית וכן חסכון במשאבי הרשות, בנוסף ביכולתם לגייס מקורות מימון חיצוניים למימוש פעילויות.​ בגליל התחתון ישנם 3 תאגידים עירוניים:

  • החברה הכלכלית לפיתוח הגליל התחתון – מטרות החברה המרכזיות: לעסוק בפיתוח כלכלי ובפיתוח שירותים מוניציפאליים במועצה האזורית גליל תחתון, וזאת באמצעות פיתוח אורבני, ייזום תעשיה ומסחר ואחזקת נכסי המועצה המקומית, לרווחת התושבים ולשיפור השירות הציבורי.

 

  • העמותה למען הגליל התחתון – מטרות העמותה המרכזיות: להקים, לפתח ולהחזיק בגליל התחתון מוסדות חינוך, גני ילדים, מוסדות תרבות למיניהם, שירותי רווחה סיעוד וסעד.

 

  • העמותה לקידום הספורט בגליל התחתון – מטרות העמותה המרכזיות: הפעלת מערך הספורט ההישגי ברשות המקומית, תפעול והקמת מתקני ספורט ברחבי הרשות, ארגון אירועי ספורט עממיים ברמה המקומית והארצית והכשרה של מדריכי ומאמני ספורט.