(עסקים טעוני רישוי), תשעג- 2013
העסקים טעוני הרישוי נקבעו בצו רישוי עסקים. הצו בנוי מ-10 קבוצות איפיון ואלה הם:

  1. בריאות רוקחות וקוסמטיקה
  2. דלק ואנרגיה
  3. חקלאות ובעלי חיים
  4. מזון
  5. מים ופסולת
  6. מסחר ושונות
  7. עינוג ציבורי נופש וספורט
  8. רכב ותעבורה
  9. שירותי שמירה ואבטחה
  10. תעשיה ומלאכה

בכל אחת מהקבוצות הנ"ל מפורטים בצו כל העסקים המאפיינים את הקבוצה כאשר מול כל עסק מפורט מסומנים משרדי הממשלה (נותני האישור) שיש לקבל את אישורם.

יש לבדוק במחלקת רישוי עסקים את החובה בהוצאת רישיון עסק, לפני פתיחתו. ככלל, לא מומלץ לבצע צעדים בעלי משמעות כלכלית, לרבות שינויים בעסק קיים, לפני בדיקה שניתן יהיה להוציא רישיון עסק בכתובת המבוקשת.

פירוט מלא ומדויק של עסקים טעוני רישוי מופיע בצו רישוי עסקים
מומלץ לבדוק במחלקת רישוי עסקים במועצה את החובה בדבר הוצאת רישיון עסק טרם פתיחתו של העסק.