מועצה אזורית הגליל התחתון היא מועצה אזורית במחוז הצפון, בגליל התחתון.
המועצה האזורית הוקמה לאחר הקמת המדינה, בתחילת 1950 במסגרת הקמת מועצות אזוריות בכל רחבי הארץ.
בתחומי המועצה 18 יישובים, מהם 8 מושבים.