הקמת היישוב רמת ארבל

 

ביום א' 2 ביולי 2023 י"ג בתמוז תשפ"ג אישרה ממשלת ישראל בישיבתה השבועית החלטה שכותרתה 'בחינת הקמת ישוב קהילתי בגליל התחתון', בהחלטה אושרו 6 סעיפים אשר תמציתם היא:

  1. להטיל על החטיבה להתיישבות את ביצוע עבודות המטה לצורך בחינת הקמת ישוב חדש באזור רמת ארבל ובתחום המועצה האזורית הגליל התחתון וזאת בתוך שישה חודשים מיום אישור ההחלטה. בסעיף זה גם תוקצב לצורך המשימה סכום בסך של 2 מליון ₪ אשר מתחלק באופן שווה בין המשרדים: הבינוי והשיכון, ההתיישבות, הנגב הגליל והחוסן הלאומי ומשרד הקליטה.  
  2. הנחיית הצוות העבודה בדבר ההיבטים הטכנים של הבדיקה כך שיכללו שיקולים: חברתיים, ציבוריים, סביבתיים, צמצום פערים פריפריאליים, השפעה על יישובים סמוכים ועוד.
  3. טכני – הנחייה לרשות מקרקעי ישראל לעמידה בלוח זמנים הכולל קיומם של דיונים, גיבוש המלצות מתאימות והגשת הנתונים לדיון נפרד במועצה הארצית לתכנון ובניה וזאת בכפוף להנחיות היועץ המשפטי לממשלה.
  4. הנחיית אגף התקציבים במשרד האוצר להכין התייחסות כלכלית-תקציבית להקמת היישוב.
  5. הבאת כלל התוצרים והמסקנות לדיון נוסף בממשלה לצורך הקמת היישוב החדש.
  6. טכני – האצלת סמכויות של משרדי הממשלה השונים אל החטיבה להתיישבות וזאת בכדי שהחטיבה תוכל לפעול באופן מרוכז  בשם כמה משרדי ממשלה ותקבל תוקף חוקי לביצוע כלל המטלות שהוטלו עליה בהחלטת ממשלה זו.

 

רקע:

היישובים האחרונים שהוקמו בגליל התחתון הם מצפה נטופה ומסד אי שם בתחילת שנות השמונים ואחריהם גבעת אבני בתחילת שנות ה-90. במהלך שנת 2000 ביקשה המועצה לקדם הקמת יישוב נוסף בשטחי המועצה אשר עונה לשם 'רמת ארבל', מהלך זה נבלם לבסוף. בשנים האחרונות, לאחר עשורים של תשומת לב מופחתת החלו ממשלות ישראל להתייחס יותר יותר לגליל. בצל זאת, ובמקביל לצרכים נוספים בעבור הגליל החלה הנהלת המועצה לקדם גם הקמת ישוב חדש בגליל התחתון כבר בממשלה הקודמת, אך מהלך זה נבלם משיקולים קואליציוניים. עם השבעתה של הממשלה הנוכחית ובהתאם להצהרות של חלק מן החברים בה הסתמן כי בשלו התנאים לקידומה של חקיקה מחודשת בנושא הקמת הישוב והנהלת המועצה החלה בביצוע הפעולות הנדרשות לשם כך.

חשיבותו של הקמת ישוב חדש בגליל התחתון

אחת מן השאלות המרכזיות בשיח הציבורי בנושא זה היא "האם הקמת ישוב חדש היא הדבר החשוב ביותר כרגע?" התשובה היא שהקמה של ישוב חדש היא חשובה לא פחות מפעולות נוספות ואין כאן אפס או אחד. כן הגליל נדרש למשאבים רבים נוספים מהמדינה, וכן במקביל בימים אלו ממש נדונים שינויי חקיקה שיאפשרו להגדיל את הישובים הקיימים. ובכל זאת – הקמתו של ישוב חדש שימוקם על ציר תנועה אסטרטגי ויהווה אבן יסוד נוספת ברצף ההתיישבות של מועצה אזורית הגליל התחתון הוא בהחלט צורך נדרש במכלול הפעולות שיקדמו את הגליל אל העת המודרנית.
 

מתי יוקם היישוב?

כפי שצוין מעלה, בימים אלו יחל תהליך איתור הקרקעות ואליו תתלווה כל עבודת המטה הנדרשת. בתהליך המורכב והארוך נדרשים עוד תהליכים ביורוקרטיים רבים, הליך תכנוני, תקצובים שונים, ועדות שונות ועוד ועוד. למעשה התרחיש האופטימי ביותר לטרקטור הראשון שיפרוץ את השטח הוא בעוד לא פחות מארבע או חמש שנים, כאשר גם מועד זה עלול להשתנות במידה וישתה מבנה הממשלה הנוכחית. רק לאחר כל אלו יחלו עבודות התשתית והקמת מבני הציבור.  

איזה אוכלוסיה צפויה להתגורר בו והאם כבר ניתן לרכוש בו מגרשים?

אפיון קהילת הישוב וסוג האוכלוסייה הצפויה להתגורר בו עוד לא נדונו באף מסגרת, למעט העובדה שהישוב צפוי בחלקו לקלוט עליה ובמפתח כמותי שעליו יחליטו גורמי המקצוע. כמו כן, בימים אלו מקימה המועצה צוות היגוי שיעסוק במגוון נושאים הקשורים להקמת היישוב ובין היתר בנושא אפיון האוכלוסייה שאליה ישווקו מגרשי היישוב. הליך שיווק הקרקעות צפוי להתבצע בשיטת הקצאת קרקע לגוף דוגמת החטיבה להתיישבות והשיווק עצמו יעשה בניהול של המועצה ובשיתוף אותו הגוף, במסגרת וועדת הקבלה האזורית.

היכן יקום הישוב? ומי כן נמצא ב'רמת ארבל' של היום?

כאמור, בימים אלו בוחנת המדינה את המיקום המתאים ביותר להקמת ישוב על קרקעות מדינה. בשנה האחרונה התיישבו באופן לא חוקי מספר משפחות באזור מחלף מסד וכנגדם פועלת יחידת האכיפה הארצית של רשות מקרקעי ישראל אשר פינתה כבר מספר מבנים יבילים שהונחו באזור. המועצה תמשיך לבצע אכיפה נחושה ושוויונית בתחום השיפוט של הגליל התחתון, בין אם בעצמה או בין אם בסיוע של רשויות איתנות יותר בממשלה דוגמת רשות האכיפה הארצית.