תושבי כפר קיש שלום,
בהמשך לדיונים קודמים בנושא תשלומי הקמה לביוב, הרינו להודיעכם כי הוחלט שלא לדרוש תשלומי הקמה לביוב בגין תכנית מספר ג/20069 על קרקעות שיעודן נותר חקלאי / פל"ח והן נותרו בשימוש חקלאי בפועל.
תושבים העומדים בקריטריונים הנ"ל מוזמנים למלא טופס זה לביטול דרישת התשלום.

 

בקשה לביטול דרישת היטל הביוב בגין תכנית מספר ג/20069

האם יעודן של הקרקעות נותר חקלאי/פל"ח והן נותרו בשימוש חקלאי בפועל?
האם יעודן של הקרקעות נותר חקלאי/פל"ח והן נותרו בשימוש חקלאי בפועל? (חובה) שדה חובה
לאור זאת אני מבקש/מבקשת לבטל את דרישת התשלום של דמי הקמה לביוב בגין תכנית מספר ג/20069 על קרקעות שיעודן נותר חקלאי/פל"ח והן נותרו בשימוש חקלאי בפועל.
לאור זאת אני מבקש/מבקשת לבטל את דרישת התשלום של דמי הקמה לביוב בגין תכנית מספר ג/20069 על קרקעות שיעודן נותר חקלאי/פל"ח והן נותרו בשימוש חקלאי בפועל. (חובה) שדה חובה
Browser not supported