ביטחון קהילתי גליל תחתון

הרשות הלאומית לביטחון קהילתי מפעילה תכנית מניעה לאומית במטרה לאפשר מענה מקצועי בנושא מניעה והתמודדות עם תופעות של אלימות, התנהגות אנטי חברתית ושימוש בסמים ואלכוהול בכל שכבות האוכלוסייה.   

התכנית פועלת בין היתר במתן מענה באמצעות: שילוב מדמ"צים (מדריכי מוגנות במרחב הציבורי) בחודשי הקיץ וחופשות, סדנאות הורים בנושאים רלוונטיים, הכשרה וליווי סיירות הורים, הפעלת מדריכי מוגנות בבי"ס והסעות, סיוע בהכשרת צוותי מוגנות ביישובים, הפעלת תכניות מניעה הכוללות בין היתר מניעה מבוססת ספורט, הצבת מערכים טכנולוגיים למניעת אלימות וונדליזם במרחב הציבורי, עיבוי והעשרת תכניות מניעה בית ספריות, הפעלת תכניות להגברת ביטחון אישי בקרב אוכלוסיית הקשישים, קידום והנחלת נורמות של גלישה בטוחה ברשת והתמודדות עם תופעות בריונות במרחב הווירטואלי.