הגשת בקשה לרישום לגנים ובתי ספר מחוץ לרשות.
בטופס זה יכולים להגיש בקשה לשנת הלימודים הנוכחית (תשפ"ד) ולשנת הלימודים הבאה (תשפ"ה).
בשאלות נוספות, ניתן ליצור איתנו קשר - מייל [email protected] טלפון 04-6628-217
 

פרטי הילד.ה לרישום במסגרת חינוכית מחוץ למ.א הגליל התחתון

מין (חובה) שדה חובה

 

 

 

 
פרטי ההורים
הורה 1

מצב משפחתי (חובה) שדה חובה

 

 

לתשומת לבכם, על הורים בנפרד לאשר את רישום התלמיד בחתימת עו"ד/ רו"ח על כתב הצהרה והתחייבות .  הורדת כתב התחייבות 

את הקובץ החתום יש לצרף כאן (ללא אישור וחתימה, לא נוכל להשלים את תהליך הרישום):  

 

 

הורה 2

 
 
ויתור סודיות חינוכית
 
Browser not supported
 
להשלמת התהליך, יש לצרף את הטפסים הבאים:
 
הבהרה - ידוע לנו כי הרישום הנ"ל הינו זמני לצורך קבלת מידע וקשר עם הגן/ בית הספר, טרם התכנסות ועדה וקבלת החלטה.
במידה והשיבוץ יאושר, הלימודים מחוץ לרשות כרוכים בתשלום אגרת לימודי חוץ מידי שנה. גובה האגרה יקבע בחוזר מנכ"ל של משרד החינוך. המועצה אינה מתחייבת לממן אגרה זו ו/או נסיעות, ולא תהיה לנו כל דרישה או תביעה בנדון.
 
הצהרת הרושם/ת: הנני להצהיר שכל הפרטים הנ"ל הרשומים הינם נכונים. ידוע לי כי רישום כוזב הוא עברה פלילית וכי אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכם החוקיות המסורות בידי הרשות נגד ההורים.
 
Browser not supported