בטופס זה ניתן לבטל רישום לצהרון בגני הילדים לשנת הלימודים הנוכחית (תשפ"ד) ולשנת הלימודים הבאה (תשפ"ה).
לתשומת לבכם - עזיבת הצהרון מחייבת הודעה של חודש מראש. עזיבה במהלך החודש מחויבת בתשלום של חודש מלא.
מובהר כי בהודעה מראש, הילד יהיה רשאי להשתתף בצהרון עד לתום אותו החודש. 
בביטול השתתפות לשנת הלימודים תשפ"ה, לאחר התאריך 01/08/2024, יחויבו ההורים בתשלום בגין חודש ימים.
 
בשאלות נוספות, ניתן ליצור איתנו קשר - מייל [email protected] טלפון 04-6628-217
במידה וישנם מספר ילדים לרישום, יש למלא טופס רישום נפרד לכל ילד.ה.
 

פרטי הילד.ה

 
פרטי ההורים
הורה 1

 

 

 

 

הורה 2

 
פרטים לזיכוי
לאחר ביטול חיוב ההשתתפות בצהרון, ייתכן ותישאר יתרת זכות במערכת. אנא ציינו את העדפתכם לזיכוי

אבקש לזכות באופן הבא (בחרו באפשרות המועדפת):

 
 
Browser not supported