בטופס זה ניתן להגיש בקשה לביטול רישום לשנת הלימודים הנוכחית (תשפ"ד) ולשנת הלימודים הבאה (תשפ"ה).
הביטול הוא לעוברים למגורים ברשות אחרת ולנוסעים לחו"ל לשהות ממושכת.
 
בשאלות נוספות, ניתן ליצור איתנו קשר - מייל [email protected] טלפון 04-6628-217
ניתן לציין בבקשה יותר מילד.ה אחד.ת
 

פרטי הילד.ה

אחים נוספים, להם נדרש הביטול:

פרטי ההורים
הורה 1

מצב משפחתי (חובה) שדה חובה

 

 
הורה 2

 
 
להשלמת התהליך, יש לצרף את הטפסים הבאים:
 
הצהרת הרושם/ת: הנני להצהיר שכל הפרטים הנ"ל הרשומים הינם נכונים. ידוע לי כי רישום כוזב הוא עברה פלילית וכי אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכם החוקיות המסורות בידי הרשות נגד ההורים.
Browser not supported