הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

צווי ארנונה

ארנונה

ארנונה היא תשלום חובה מסוג מס המוטל על פי חוק על המחזיקים בנכס ונגבה על ידי הרשות המקומית. מטרתה של הארנונה היא לממן את הפעילויות השונות של הרשות. על גביית הארנונה אחראית הרשות המקומית בה מצוי הנכס. הרשות המקומית רשאית לתת הנחה במיסי ארנונה בהתאם להוראות הדין וביניהן: מבחן הכנסה, נכות ומעמד של אזרח ותיק. לרשות המקומית ניתנת הסמכות לפריסת תשלומים או מחיקת חובות ארנונה. רשות מקומית המעוניינת להעלות את תעריפי הארנונה נדרשת לקבל את אישור שרי הפנים והאוצר לשינוי צו המיסים.​


הודעה לתושבים/לנישומים בנושא ארנונה 2020

  
דו"ח
  
2021צו ארנונה לשנת 2021
2020טיוטא - צו ארנונה לשנת  2020
2020טיוטא צווי ארנונה - ועדים מקומיים 2020
2020צו מיסים 2020 לאחר התוספת שאושרה באישור חריג
2020אישור הבקשה 2020
2020טיוטא צו מסים 2021
2019צו ארנונה לשנת 2019
2018טיוטא -צו ארנונה לשנת 2018
2018טיוטא -צו ארנונה לשנת 2018
2018צו מיסים לשנת 2018
2017צו ארנונה לשנת 2017
2016אישור חריג להטלת ארנונה - יוני 2016
2016צו מיסים לשנת 2016 כולל האישור חריג לתוספת מס לשנת 2016
2015צו ארנונה לשנת 2015
2015צו ארנונה לשנת 2015 לאחר אישור חריג להטלת  ארנונה לשנת 2014
2015אישור צווי ארנונה ועדים מקומיים לשנת 2015
2014צווי ארנונה ועדים מקומיים- בקשה לאישור חריג לשנת 2014
2014צו ארנונה לשנת 2014
2013צו מיסים לשנת 2013
2012בקשה לשינוי בצו הארנונה לשנת 2012
2012צו מיסים מתוקן לשנת 2012
2012צו מיסים לשנת 2012
2011צו ארנונה לשנת 2011