הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

ספר טלפונים

​​​מרכז קהילתי הגליל התחתון: 04-6628374

תוצאות סינון:

שםתפקידטלפון ניידטלפוןמיילמחלקהפקסקבלת קהלכמה מילים עליתמונהכפתור לפרטים נוספים
אחראי מחשובמחשובפתח מידע נוסףמחשוב
מחלקה
מחשוב
הנהלת חשבונות 04-6628238גזברותפתח מידע נוסףגזברות04-6628238
מחלקה
גזברות
מחלקת ילדים ונוער - רכזת האשכול הדתי052-6352535מרכז קהילתיפתח מידע נוסףמרכז קהילתי
מחלקה
מרכז קהילתי
סגן ראש המועצהלשכהפתח מידע נוסףלשכה
מחלקה
לשכה
מנהלת מחלקת משאבי אנוש04-6628279משאבי אנוש ושכר04-6769272פתח מידע נוסףמשאבי אנוש ושכר04-6628279
מחלקה
משאבי אנוש ושכר
פקס
04-6769272
מנהלת מחלקת גבייה 04-6628295גזברותפתח מידע נוסףגזברות 04-6628295
מחלקה
גזברות
מחלקת הגבייה04-6628237גזברותפתח מידע נוסףגזברות04-6628237
מחלקה
גזברות
רכזת מתנדבים, רכזת תוכנית יתד052-3244015מרכז קהילתיפתח מידע נוסףמרכז קהילתי
מחלקה
מרכז קהילתי
מנהלת מחלקת ילדים ונוער054-762047404-6628315מרכז קהילתיפתח מידע נוסףמרכז קהילתי04-6628315
מחלקה
מרכז קהילתי
מנהל יחידת פיקוח הנדסי058-4207357הנדסהפתח מידע נוסףהנדסה
מחלקה
הנדסה
ראש צוותאגף תפעול, רכש ובטיחותפתח מידע נוסףאגף תפעול, רכש ובטיחות
מחלקה
אגף תפעול, רכש ובטיחות
מבקר המועצהמבקר פניםפתח מידע נוסףמבקר פנים
מחלקה
מבקר פנים
אב בית בי"ס יד ששוןאגף תפעול, רכש ובטיחותפתח מידע נוסףאגף תפעול, רכש ובטיחות
מחלקה
אגף תפעול, רכש ובטיחות
מנהל אגף חירום וביטחון 053-7765270ביטחוןפתח מידע נוסףביטחון
מחלקה
ביטחון
מנהל מחלקת ספורט04-6628217מרכז קהילתי04-6628218פתח מידע נוסףמרכז קהילתי04-6628217
מחלקה
מרכז קהילתי
פקס
04-6628218
עו"ס מרחבית (שדמות דבורה, גבעת אבני, מסד), רכזת תכנית "שילובים"04-6628221שירותים חברתיים04-6628222פתח מידע נוסףשירותים חברתיים04-6628221
מחלקה
שירותים חברתיים
פקס
04-6628222
מנהלת חשבונות ספקים04-6628265גזברותפתח מידע נוסףגזברות04-6628265
מחלקה
גזברות
מנהלת המחלקה לפיתוח קהילתי052-449092604-6628376מרכז קהילתי

המחלקה לפיתוח קהילתי כוללת תחום וותיקים ותחום צרכים מיוחדים

פתח מידע נוסףמרכז קהילתי04-6628376
מחלקה
מרכז קהילתי
כמה מילים עלי

המחלקה לפיתוח קהילתי כוללת תחום וותיקים ותחום צרכים מיוחדים

מזכירת מחלקה04-6628224תברואה ואיכות הסביבה04-6760937ימים א'-ה' 08:00-15:30 פתח מידע נוסףתברואה ואיכות הסביבה04-6628224
מחלקה
תברואה ואיכות הסביבה
פקס
04-6760937
קבלת קהל
ימים א'-ה' 08:00-15:30
תחזוקהאגף תפעול, רכש ובטיחותפתח מידע נוסףאגף תפעול, רכש ובטיחות
מחלקה
אגף תפעול, רכש ובטיחות
וטרינרית רשותית 04-6628224המחלקה הוטרינרית04-6760937חיסוני כלבים במועצה יתקיימו בימי רביעי בין השעות 8:00-10:00פתח מידע נוסףהמחלקה הוטרינרית 04-6628224
מחלקה
המחלקה הוטרינרית
פקס
04-6760937
קבלת קהל
חיסוני כלבים במועצה יתקיימו בימי רביעי בין השעות 8:00-10:00
מנכ”ל מי ג”ת 04-6766850אגודת המים - מי ג”ת 04-6766888ימים א'-ה' 8:00-15:00 פתח מידע נוסףאגודת המים - מי ג”ת 04-6766850
מחלקה
אגודת המים - מי ג”ת
פקס
04-6766888
קבלת קהל
ימים א'-ה' 8:00-15:00
אם בית04-6628374מרכז קהילתיפתח מידע נוסףמרכז קהילתי04-6628374
מחלקה
מרכז קהילתי
מחלקת ילדים ונוער - רכזת האשכול החילוני052-5202882מרכז קהילתיפתח מידע נוסףמרכז קהילתי
מחלקה
מרכז קהילתי
מנהלת מרכז צעירים054-6634330מרכז קהילתיפתח מידע נוסףמרכז קהילתי
מחלקה
מרכז קהילתי
מנהלת תפעול הועדה לתכנון ובניה04-6628210הנדסהפתח מידע נוסףהנדסה04-6628210
מחלקה
הנדסה
מנהלת המחלקה לגיל הרך04-6628381חינוך04-6628218פתח מידע נוסףחינוך04-6628381
מחלקה
חינוך
פקס
04-6628218
עו"ס מעדונית04-6628221שירותים חברתיים04-6628222פתח מידע נוסףשירותים חברתיים04-6628221
מחלקה
שירותים חברתיים
פקס
04-6628222
מזכירת לשכת ראש המועצה04-6628202 לשכה04-6766785פתח מידע נוסףלשכה04-6628202
מחלקה
לשכה
פקס
04-6766785
פקח הנדסה0585588070הנדסהפתח מידע נוסףהנדסה
מחלקה
הנדסה
04-6628200 תברואה ואיכות הסביבהפתח מידע נוסףתברואה ואיכות הסביבה04-6628200
מחלקה
תברואה ואיכות הסביבה
עו"ס לחוק הנוער, עו"ס מרחבית (ארבל, אילניה וכדורי, הודיות)04-6628221שירותים חברתיים04-6628222פתח מידע נוסףשירותים חברתיים04-6628221
מחלקה
שירותים חברתיים
פקס
04-6628222
מנהלת תוכן ואירועים054-426223704-6628240מרכז קהילתיפתח מידע נוסףמרכז קהילתי04-6628240
מחלקה
מרכז קהילתי
מזכירת אגף הנדסה04-6628210הנדסהפתח מידע נוסףהנדסה04-6628210
מחלקה
הנדסה
רכזת חוגים 046628383מרכז קהילתיפתח מידע נוסףמרכז קהילתי046628383
מחלקה
מרכז קהילתי
מחלקת הגביה04-6628237גזברותפתח מידע נוסףגזברות04-6628237
מחלקה
גזברות
מנהלת ארכיון04-6628210הנדסהפתח מידע נוסףהנדסה04-6628210
מחלקה
הנדסה
מנהלת שפ"יחינוךפתח מידע נוסףחינוך
מחלקה
חינוך
מזכירת אגף החינוך04-6628217חינוךפתח מידע נוסףחינוך04-6628217
מחלקה
חינוך
מהנדס הועדה המקומית לתכנון ובניה04-6628210הנדסהפתח מידע נוסףהנדסה04-6628210
מחלקה
הנדסה
עו"ס כפר קיש, הזורעים ומצפה. עו"ס צרכים מיוחדים ועו"ס לחוק מוגבלות שכלית התפתחותית04-6628221 שלוחה 331שירותים חברתייםפתח מידע נוסףשירותים חברתיים04-6628221 שלוחה 331
מחלקה
שירותים חברתיים
מנהלת ביטחון קהילתי052-628880004-6628292ביטחוןפתח מידע נוסףביטחון04-6628292
מחלקה
ביטחון
מזכירת המרכז הקהילתי04-6628374מרכז קהילתיפתח מידע נוסףמרכז קהילתי04-6628374
מחלקה
מרכז קהילתי
מנהלת אגף חינוך046628217חינוךפתח מידע נוסףחינוך046628217
מחלקה
חינוך
מנהל המחלקת תחבורה04-6628215חינוך04-6628228פתח מידע נוסףחינוך04-6628215
מחלקה
חינוך
פקס
04-6628228
מנהל אגף תפעול רכש ובטיחות04-6628225אגף תפעול, רכש ובטיחות 04-6628280ימים א'-ה' 08:00-16:00פתח מידע נוסףאגף תפעול, רכש ובטיחות04-6628225
מחלקה
אגף תפעול, רכש ובטיחות
פקס
04-6628280
קבלת קהל
ימים א'-ה' 08:00-16:00
רכזת וותיקים052-3689833מרכז קהילתיפתח מידע נוסףמרכז קהילתי
מחלקה
מרכז קהילתי
מנהל מח' תברואה ואיכות סביבה04-6628224תברואה ואיכות הסביבה04-6760937ימים א'-ה' 08:00-15:30פתח מידע נוסףתברואה ואיכות הסביבה04-6628224
מחלקה
תברואה ואיכות הסביבה
פקס
04-6760937
קבלת קהל
ימים א'-ה' 08:00-15:30
משאבי אנוש04-6628217 משאבי אנוש ושכר04-6628218פתח מידע נוסףמשאבי אנוש ושכר04-6628217
מחלקה
משאבי אנוש ושכר
פקס
04-6628218
עו"ס מרחבית (שרונה, בית קשת, שדה אילן), עו"ס לסדרי דין04-6628221שירותים חברתיים04-6628222פתח מידע נוסףשירותים חברתיים04-6628221
מחלקה
שירותים חברתיים
פקס
04-6628222
אב בית של בי"ס כדורי יסודיאגף תפעול, רכש ובטיחותפתח מידע נוסףאגף תפעול, רכש ובטיחות
מחלקה
אגף תפעול, רכש ובטיחות
מזכירת המחלקה לגיל הרך04-6628217חינוך04-6628218פתח מידע נוסףחינוך04-6628217
מחלקה
חינוך
פקס
04-6628218
אב בית בי"ס עלי גבעהאגף תפעול, רכש ובטיחותפתח מידע נוסףאגף תפעול, רכש ובטיחות
מחלקה
אגף תפעול, רכש ובטיחות
גבייה - אחראית שומה והנחות04-6628277גזברותפתח מידע נוסףגזברות04-6628277
מחלקה
גזברות
מנהלת הספרייה050-380220804-6628219מרכז קהילתיפתח מידע נוסףמרכז קהילתי04-6628219
מחלקה
מרכז קהילתי
ראש המועצה04-6628202לשכה04-6766785ימים: א-ה, שעות: 8:00-16:00ניצן פלג - ראש המועצהפתח מידע נוסףלשכה04-6628202
מחלקה
לשכה
פקס
04-6766785
קבלת קהל
ימים: א-ה, שעות: 8:00-16:00
תמונה
ניצן פלג - ראש המועצה
מנכ"ל המועצה04-6628204לשכת מנכ"לפתח מידע נוסףלשכת מנכ"ל04-6628204
מחלקה
לשכת מנכ"ל
מחלקת הגבייה04-6628266גזברותפתח מידע נוסףגזברות04-6628266
מחלקה
גזברות
בודקת תכניות מפורטות04-6628210הנדסהפתח מידע נוסףהנדסה04-6628210
מחלקה
הנדסה
תחזוקהאגף תפעול, רכש ובטיחותפתח מידע נוסףאגף תפעול, רכש ובטיחות
מחלקה
אגף תפעול, רכש ובטיחות
מנהלת המח' לשירותים חברתיים04-6628221שירותים חברתיים04-6628222פתח מידע נוסףשירותים חברתיים04-6628221
מחלקה
שירותים חברתיים
פקס
04-6628222
בודק בקשות להיתר בניה04-6628210הנדסהפתח מידע נוסףהנדסה04-6628210
מחלקה
הנדסה
עו"ס מרחבית (כפר קיש, שרונה וכפר חיטים), עו"ס אזרחים ותיקים- ריכוז מועדונית חברתיים ובתים חמים04-6628221שירותים חברתיים04-6628222פתח מידע נוסףשירותים חברתיים04-6628221
מחלקה
שירותים חברתיים
פקס
04-6628222
מזכירת גזבר04-6628206גזברות04-6769456פתח מידע נוסףגזברות04-6628206
מחלקה
גזברות
פקס
04-6769456
מנהל תפעולמרכז קהילתיפתח מידע נוסףמרכז קהילתי
מחלקה
מרכז קהילתי
מנהלת חשבונות ראשית04-6628208 גזברותפתח מידע נוסףגזברות04-6628208
מחלקה
גזברות
סגנית גזבר04-6628326 גזברותפתח מידע נוסףגזברות04-6628326
מחלקה
גזברות
חשבת שכר04-6628200 שלוחה 305משאבי אנוש ושכר04-6628251ימים ראשון וחמישי 9:00-15:00פתח מידע נוסףמשאבי אנוש ושכר04-6628200 שלוחה 305
מחלקה
משאבי אנוש ושכר
פקס
04-6628251
קבלת קהל
ימים ראשון וחמישי 9:00-15:00
גיוס משאבים ודוברות054-6349311לשכהפתח מידע נוסףלשכה
מחלקה
לשכה
מנהלת המרכז הקהילתי04-662-8374מרכז קהילתיפתח מידע נוסףמרכז קהילתי04-662-8374
מחלקה
מרכז קהילתי
מזכירת מחלקת תחבורה04-6628215חינוך04-6628228פתח מידע נוסףחינוך04-6628215
מחלקה
חינוך
פקס
04-6628228
רכזת תב"רים04-6628213גזברותפתח מידע נוסףגזברות04-6628213
מחלקה
גזברות
עובדת מינהל וזכאות ומזכירת המחלקה04-6628221שירותים חברתיים04-6628222פתח מידע נוסףשירותים חברתיים04-6628221
מחלקה
שירותים חברתיים
פקס
04-6628222
מנהלת לשכת מנהל אגף החינוך ושפ"י04-6628234חינוךפתח מידע נוסףחינוך04-6628234
מחלקה
חינוך
קצינת ביקור סדיר ואחראית תחום תומכי הוראה בחינוך המיוחד04-6628200 שלוחה 369חינוךפתח מידע נוסףחינוך04-6628200 שלוחה 369
מחלקה
חינוך
מנהלת כספים מרכז קהילתי04-6628214מרכז קהילתיפתח מידע נוסףמרכז קהילתי04-6628214
מחלקה
מרכז קהילתי
כמה מילים עליקצינת ביקור סדירחינוךפתח מידע נוסףחינוך
מחלקה
חינוך
גזבר המועצה04-6628206 גזברותפתח מידע נוסףגזברות04-6628206
מחלקה
גזברות
מנב"ט מוס"ח (מוסדות חינוך) ומנהל מח' רישוי עסקיםביטחון

חבר קיבוץ בית קשת
מתחביביי: טיולים, אתלטיקה קלה וגינון .
מסר לאומה:
"הקו העקום המיישר כל מחלוקת"... החיוך... אם נדע לחייך למול כל אתגר או מכשול, נצליח.


שמואל ענבפתח מידע נוסףביטחון
מחלקה
ביטחון
כמה מילים עלי

חבר קיבוץ בית קשת
מתחביביי: טיולים, אתלטיקה קלה וגינון .
מסר לאומה:
"הקו העקום המיישר כל מחלוקת"... החיוך... אם נדע לחייך למול כל אתגר או מכשול, נצליח.


תמונה
שמואל ענב
מנהל אתר הנצחה גולניאגף תפעול, רכש ובטיחותפתח מידע נוסףאגף תפעול, רכש ובטיחות
מחלקה
אגף תפעול, רכש ובטיחות
מנהלת מדיה דיגיטליתלשכהפתח מידע נוסףלשכה
מחלקה
לשכה
מנהלת לשכה04-6628202לשכה04-6766785ימים: א-ה, שעות: 8:00-16:00פתח מידע נוסףלשכה04-6628202
מחלקה
לשכה
פקס
04-6766785
קבלת קהל
ימים: א-ה, שעות: 8:00-16:00
כמה מילים עלירכזת חיילים משוחררים054-244642304-6628372מרכז קהילתיפתח מידע נוסףמרכז קהילתי04-6628372
מחלקה
מרכז קהילתי