הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

ספר טלפונים

תוצאות סינון:

שםתפקידטלפון ניידטלפוןמיילמחלקהפקסקבלת קהלכמה מילים עליתמונהכפתור לפרטים נוספים
אחראי מחשובמחשובפתח מידע נוסףמחשוב
מחלקה
מחשוב
סגן ראש המועצהלשכהפתח מידע נוסףלשכה
מחלקה
לשכה
רו"ח, סגנית גזבר04-6628200-1-326 גזברותפתח מידע נוסףגזברות04-6628200-1-326
מחלקה
גזברות
מנהלת מחלקת משאבי אנוש04-6628279משאבי אנוש ושכר04-6769272פתח מידע נוסףמשאבי אנוש ושכר04-6628279
מחלקה
משאבי אנוש ושכר
פקס
04-6769272
מנהלת מחלקת גבייה 04-6628295גבייהפתח מידע נוסףגבייה 04-6628295
מחלקה
גבייה
מ"מ מנהל המחלקה לגיל הרך04-6628381חינוך04-6628218פתח מידע נוסףחינוך04-6628381
מחלקה
חינוך
פקס
04-6628218
ראש צוותאגף תפעול, רכש ובטיחותפתח מידע נוסףאגף תפעול, רכש ובטיחות
מחלקה
אגף תפעול, רכש ובטיחות
מבקר המועצהמבקר פניםפתח מידע נוסףמבקר פנים
מחלקה
מבקר פנים
אב בית בי"ס יד ששוןאגף תפעול, רכש ובטיחותפתח מידע נוסףאגף תפעול, רכש ובטיחות
מחלקה
אגף תפעול, רכש ובטיחות
מנהל מח' ביטחוןביטחוןפתח מידע נוסףביטחון
מחלקה
ביטחון
מנהל מחלקת ספורט04-6628217מרכז קהילתי04-6628218פתח מידע נוסףמרכז קהילתי04-6628217
מחלקה
מרכז קהילתי
פקס
04-6628218
עו"ס מרחבית (שדמות דבורה, גבעת אבני, מסד), רכזת תכנית "שילובים"04-6628221שירותים חברתיים04-6628222פתח מידע נוסףשירותים חברתיים04-6628221
מחלקה
שירותים חברתיים
פקס
04-6628222
מנהלת חשבונות ספקים04-6628265גזברותפתח מידע נוסףגזברות04-6628265
מחלקה
גזברות
מזכירת מחלקה04-6628224תברואה ואיכות הסביבה04-6760937ימים א'-ה' 08:00-15:30 פתח מידע נוסףתברואה ואיכות הסביבה04-6628224
מחלקה
תברואה ואיכות הסביבה
פקס
04-6760937
קבלת קהל
ימים א'-ה' 08:00-15:30
מפקח בניה04-6628210הנדסה

טלפון נייד: 053-2843499

פתח מידע נוסףהנדסה04-6628210
מחלקה
הנדסה
כמה מילים עלי

טלפון נייד: 053-2843499

תחזוקהאגף תפעול, רכש ובטיחותפתח מידע נוסףאגף תפעול, רכש ובטיחות
מחלקה
אגף תפעול, רכש ובטיחות
וטרינרית רשותית 04-6628224המחלקה הוטרינרית04-6760937חיסוני כלבים במועצה יתקיימו בימי רביעי בין השעות 8:00-10:00פתח מידע נוסףהמחלקה הוטרינרית 04-6628224
מחלקה
המחלקה הוטרינרית
פקס
04-6760937
קבלת קהל
חיסוני כלבים במועצה יתקיימו בימי רביעי בין השעות 8:00-10:00
מנכ”ל מי ג”ת 04-6766850אגודת המים - מי ג”ת 04-6766888ימים א'-ה' 8:00-15:00 פתח מידע נוסףאגודת המים - מי ג”ת 04-6766850
מחלקה
אגודת המים - מי ג”ת
פקס
04-6766888
קבלת קהל
ימים א'-ה' 8:00-15:00
מנהלת מרכז צעיריםמרכז קהילתיפתח מידע נוסףמרכז קהילתי
מחלקה
מרכז קהילתי
מנהלת תפעול הועדה לתכנון ובניה04-6628210הנדסהפתח מידע נוסףהנדסה04-6628210
מחלקה
הנדסה
עו"ס מעדונית04-6628221שירותים חברתיים04-6628222פתח מידע נוסףשירותים חברתיים04-6628221
מחלקה
שירותים חברתיים
פקס
04-6628222
מזכירת לשכת ראש המועצה04-6628202 לשכה04-6766785פתח מידע נוסףלשכה04-6628202
מחלקה
לשכה
פקס
04-6766785
מנהלת חשבונות ועדים מקומיים 04-6628200-1-339 גזברותפתח מידע נוסףגזברות04-6628200-1-339
מחלקה
גזברות
מנהלת מחלקת ילדים ונוער04-6628217מרכז קהילתיפתח מידע נוסףמרכז קהילתי04-6628217
מחלקה
מרכז קהילתי
עו"ס לחוק הנוער, עו"ס מרחבית (ארבל, אילניה וכדורי, הודיות)04-6628221שירותים חברתיים04-6628222פתח מידע נוסףשירותים חברתיים04-6628221
מחלקה
שירותים חברתיים
פקס
04-6628222
מזכירת אגף הנדסה04-6628210הנדסהפתח מידע נוסףהנדסה04-6628210
מחלקה
הנדסה
רכזת חוגים 046628383מרכז קהילתיפתח מידע נוסףמרכז קהילתי046628383
מחלקה
מרכז קהילתי
רכזת תרבותמרכז קהילתי


פתח מידע נוסףמרכז קהילתי
מחלקה
מרכז קהילתי
כמה מילים עלי


מנהלת ארכיון04-6628210הנדסהפתח מידע נוסףהנדסה04-6628210
מחלקה
הנדסה
מנהלת שפ"יחינוךפתח מידע נוסףחינוך
מחלקה
חינוך
מזכירת אגף החינוך04-6628217חינוךפתח מידע נוסףחינוך04-6628217
מחלקה
חינוך
מהנדס הועדה המקומית לתכנון ובניה04-6628210הנדסהפתח מידע נוסףהנדסה04-6628210
מחלקה
הנדסה
עו"ס כפר קיש, הזורעים ומצפה. עו"ס צרכים מיוחדים ועו"ס לחוק מוגבלות שכלית התפתחותית04-6628221 שלוחה 331שירותים חברתייםפתח מידע נוסףשירותים חברתיים04-6628221 שלוחה 331
מחלקה
שירותים חברתיים
מנהלת אגף חינוך046628217חינוךפתח מידע נוסףחינוך046628217
מחלקה
חינוך
מנהל המחלקת תחבורה04-6628215חינוך04-6628228פתח מידע נוסףחינוך04-6628215
מחלקה
חינוך
פקס
04-6628228
מנהל אגף תפעול רכש ובטיחות04-6628225אגף תפעול, רכש ובטיחות 04-6628280ימים א'-ה' 08:00-16:00פתח מידע נוסףאגף תפעול, רכש ובטיחות04-6628225
מחלקה
אגף תפעול, רכש ובטיחות
פקס
04-6628280
קבלת קהל
ימים א'-ה' 08:00-16:00
מנהל מח' תברואה ואיכות סביבה04-6628224תברואה ואיכות הסביבה04-6760937ימים א'-ה' 08:00-15:30פתח מידע נוסףתברואה ואיכות הסביבה04-6628224
מחלקה
תברואה ואיכות הסביבה
פקס
04-6760937
קבלת קהל
ימים א'-ה' 08:00-15:30
מזכירת המחלקת ספורט04-6628217 חינוך04-6628218פתח מידע נוסףחינוך04-6628217
מחלקה
חינוך
פקס
04-6628218
עו"ס מרחבית (שרונה, בית קשת, שדה אילן), עו"ס לסדרי דין04-6628221שירותים חברתיים04-6628222פתח מידע נוסףשירותים חברתיים04-6628221
מחלקה
שירותים חברתיים
פקס
04-6628222
אב בית של בי"ס כדורי יסודיאגף תפעול, רכש ובטיחותפתח מידע נוסףאגף תפעול, רכש ובטיחות
מחלקה
אגף תפעול, רכש ובטיחות
מזכירת המחלקה לגיל הרך04-6628217חינוך04-6628218פתח מידע נוסףחינוך04-6628217
מחלקה
חינוך
פקס
04-6628218
אב בית בי"ס עלי גבעהאגף תפעול, רכש ובטיחותפתח מידע נוסףאגף תפעול, רכש ובטיחות
מחלקה
אגף תפעול, רכש ובטיחות
אחראית שומה והנחות04-6628200-1364גבייהפתח מידע נוסףגבייה04-6628200-1364
מחלקה
גבייה
ראש המועצה04-6628202לשכה04-6766785ימים: א-ה, שעות: 8:00-16:00ניצן פלג - ראש המועצהפתח מידע נוסףלשכה04-6628202
מחלקה
לשכה
פקס
04-6766785
קבלת קהל
ימים: א-ה, שעות: 8:00-16:00
תמונה
ניצן פלג - ראש המועצה
מנכ"ל המועצה04-6628204לשכת מנכ"לפתח מידע נוסףלשכת מנכ"ל04-6628204
מחלקה
לשכת מנכ"ל
אחראית תחום החינוך, חוגים ותרבות04-662800-1207גבייהפתח מידע נוסףגבייה04-662800-1207
מחלקה
גבייה
בודקת תכניות מפורטות04-6628210הנדסהפתח מידע נוסףהנדסה04-6628210
מחלקה
הנדסה
תחזוקהאגף תפעול, רכש ובטיחותפתח מידע נוסףאגף תפעול, רכש ובטיחות
מחלקה
אגף תפעול, רכש ובטיחות
מנהלת המח' לשירותים חברתיים04-6628221שירותים חברתיים04-6628222פתח מידע נוסףשירותים חברתיים04-6628221
מחלקה
שירותים חברתיים
פקס
04-6628222
בודק בקשות להיתר בניה04-6628210הנדסהפתח מידע נוסףהנדסה04-6628210
מחלקה
הנדסה
עו"ס מרחבית (כפר קיש, שרונה וכפר חיטים), עו"ס אזרחים ותיקים- ריכוז מועדונית חברתיים ובתים חמים04-6628221שירותים חברתיים04-6628222פתח מידע נוסףשירותים חברתיים04-6628221
מחלקה
שירותים חברתיים
פקס
04-6628222
אב בית בי"ס יד ששוןאגף תפעול, רכש ובטיחותפתח מידע נוסףאגף תפעול, רכש ובטיחות
מחלקה
אגף תפעול, רכש ובטיחות
חשבת שכר04-6628200 שלוחה 305משאבי אנוש ושכר04-6628251ימים ראשון וחמישי 9:00-15:00פתח מידע נוסףמשאבי אנוש ושכר04-6628200 שלוחה 305
מחלקה
משאבי אנוש ושכר
פקס
04-6628251
קבלת קהל
ימים ראשון וחמישי 9:00-15:00
גיוס משאבים ודוברות054-6349311לשכהפתח מידע נוסףלשכה
מחלקה
לשכה
מזכירת מחלקת תחבורה04-6628215חינוך04-6628228פתח מידע נוסףחינוך04-6628215
מחלקה
חינוך
פקס
04-6628228
עובדת מינהל וזכאות ומזכירת המחלקה04-6628221שירותים חברתיים04-6628222פתח מידע נוסףשירותים חברתיים04-6628221
מחלקה
שירותים חברתיים
פקס
04-6628222
מנהלת לשכת מנהל אגף החינוך ושפ"י04-6628234חינוךפתח מידע נוסףחינוך04-6628234
מחלקה
חינוך
קצינת ביקור סדיר ואחראית תחום תומכי הוראה בחינוך המיוחד04-6628200 שלוחה 369חינוךפתח מידע נוסףחינוך04-6628200 שלוחה 369
מחלקה
חינוך
אחראית תחום גבייה – אגף החינוך04-6628200-1214גבייה

מסר לאומה: "יש לי יום יום חג..."פתח מידע נוסףגבייה04-6628200-1214
מחלקה
גבייה
כמה מילים עלי

מסר לאומה: "יש לי יום יום חג..."קצינת ביקור סדירחינוךפתח מידע נוסףחינוך
מחלקה
חינוך
גזבר המועצה04-6628206 גזברותפתח מידע נוסףגזברות04-6628206
מחלקה
גזברות
מנב"ט מוס"ח (מוסדות חינוך) ומנהל מח' רישוי עסקיםביטחון

חבר קיבוץ בית קשת
מתחביביי: טיולים, אתלטיקה קלה וגינון .
מסר לאומה:
"הקו העקום המיישר כל מחלוקת"... החיוך... אם נדע לחייך למול כל אתגר או מכשול, נצליח.


שמואל ענבפתח מידע נוסףביטחון
מחלקה
ביטחון
כמה מילים עלי

חבר קיבוץ בית קשת
מתחביביי: טיולים, אתלטיקה קלה וגינון .
מסר לאומה:
"הקו העקום המיישר כל מחלוקת"... החיוך... אם נדע לחייך למול כל אתגר או מכשול, נצליח.


תמונה
שמואל ענב
מנהל אתר הנצחה גולניאגף תפעול, רכש ובטיחותפתח מידע נוסףאגף תפעול, רכש ובטיחות
מחלקה
אגף תפעול, רכש ובטיחות
מנהלת מדיה דיגיטליתלשכהפתח מידע נוסףלשכה
מחלקה
לשכה
רו"ח, מנהלת חשבונות ראשית04-6628208 גזברותפתח מידע נוסףגזברות04-6628208
מחלקה
גזברות
מפקח בניה04-6628210הנדסה

טלפון נייד: 053-7720124

פתח מידע נוסףהנדסה04-6628210
מחלקה
הנדסה
כמה מילים עלי

טלפון נייד: 053-7720124

מנהלת לשכה04-6628202לשכה04-6766785ימים: א-ה, שעות: 8:00-16:00פתח מידע נוסףלשכה04-6628202
מחלקה
לשכה
פקס
04-6766785
קבלת קהל
ימים: א-ה, שעות: 8:00-16:00
כמה מילים עלי​​