אדווה שמיר

אדווה שמיר

תפקיד:מחלקת ילדים ונוער - רכזת האשכול הדתי
טלפון נייד:052-6352535
דואל:lioradva@gmail.com 
מחלקה:מרכז קהילתי