אלה בדש

אלה בדש

תפקיד:מנהלת מחלקת ילדים ונוער
טלפון:04-6628315
טלפון נייד:054-7620474
דואל:elab@glt.org.il 
מחלקה:מרכז קהילתי