ניצן מונק

ניצן מונק

תפקיד:מנהלת הספרייה
טלפון:04-6628219
טלפון נייד:050-3802208
דואל:nitsanm@glt.org.il 
מחלקה:מרכז קהילתי