יולי כהן

יולי כהן

תפקיד:מחלקת הגביה
טלפון:04-6628237
דואל:yulic@glt.org.il 
מחלקה:גזברות