ענבר מלכה

ענבר מלכה

תפקיד:מזכירת גזבר
טלפון:04-6628206
פקס:04-6769456
דואל:gizbarut@glt.org.il 
מחלקה:גזברות