רותי אפרים

רותי אפרים

תפקיד:רכזת תב"רים
טלפון:04-6628213
דואל:rutyef@glt.org.il 
מחלקה:גזברות