לימור ספראי

לימור ספראי

תפקיד:מנהלת אגף חינוך
טלפון:046628217
דואל:limors@glt.org.il 
מחלקה:חינוך