חופית יאיר לוי

חופית יאיר לוי

תפקיד:מזכירת לשכת ראש המועצה
טלפון:04-6628202
פקס:04-6766785
מחלקה:לשכה