לי - את בר נוי

לי - את בר נוי

תפקיד:עו"ס כפר קיש, הזורעים ומצפה. עו"ס צרכים מיוחדים ועו"ס לחוק מוגבלות שכלית התפתחותית
טלפון:04-6628221 שלוחה 331
דואל:li-atb@glt.org.il 
מחלקה:שירותים חברתיים