אושרת אדמוני

אושרת אדמוני

תפקיד:מנהלת מחלקת גבייה
טלפון: 04-6628295
דואל:oshratad@glt.org.il 
מחלקה:גזברות