חן מלכה

חן מלכה

תפקיד:מנהלת חשבונות ועדים מקומיים
טלפון:04-6628200-1-339
דואל:chenma@glt.org.il 
מחלקה:גזברות