שני משעלי

שני משעלי

תפקיד:רו"ח, מנהלת חשבונות ראשית
טלפון:04-6628208
דואל:Shanim@glt.org.il 
מחלקה:גזברות