רחלי שרון

רחלי שרון

תפקיד:מנהלת לשכת מנהל אגף החינוך ושפ"י
טלפון:04-6628234
דואל:rachels@glt.org.il 
מחלקה:חינוך