שיר מרגולין

שיר מרגולין

תפקיד:קצינת ביקור סדיר ואחראית תחום תומכי הוראה בחינוך המיוחד
טלפון:04-6628200 שלוחה 369
דואל:shirm@glt.org.il 
מחלקה:חינוך