שמואל אייזנברג

שמואל אייזנברג

תפקיד:גזבר המועצה
טלפון:04-6628206
דואל:shmueliz@glt.org.il 
מחלקה:גזברות