שלמה אלקחר

שלמה אלקחר

תפקיד:גזבר המועצה
טלפון:04-6628206
דואל:shlomo@glt.org.il 
מחלקה:גזברות