שמואל ענב

שמואל ענב

שמואל ענב
תפקיד:מנב"ט מוס"ח (מוסדות חינוך) ומנהל מח' רישוי עסקים
דואל:shmuelanav@glt.org.il 
מחלקה:ביטחון

חבר קיבוץ בית קשת
מתחביביי: טיולים, אתלטיקה קלה וגינון .
מסר לאומה:
"הקו העקום המיישר כל מחלוקת"... החיוך... אם נדע לחייך למול כל אתגר או מכשול, נצליח.