שלומית קירצמן

שלומית קירצמן

תפקיד:מ"מ מנהל אגף החינוך
דואל:shlomitk@glt.org.il 
מחלקה:חינוך