שלומית קירצמן

שלומית קירצמן

תפקיד:קצינת ביקור סדיר
דואל:shlomitk@glt.org.il 
מחלקה:חינוך