אמיתי קהלני

אמיתי קהלני

תפקיד:מנהל מח' ביטחון
דואל:amitayk@glt.org.il 
מחלקה:ביטחון