אמיתי קהלני

אמיתי קהלני

תפקיד:מנהל אגף חירום וביטחון
טלפון נייד:053-7765270
דואל:amitayk@glt.org.il 
מחלקה:ביטחון