אורטל יצחק

אורטל יצחק

תפקיד:רו"ח, סגנית גזבר
טלפון:04-6628200-1-326
דואל:ortali@glt.org.il 
מחלקה:גזברות