רונית בנימין

רונית בנימין

תפקיד:מזכירת מחלקת תחבורה
טלפון:04-6628215
פקס:04-6628228
דואל:tahbura@glt.org.il 
מחלקה:חינוך