יצחק פרסמן​

יצחק פרסמן​

תפקיד:מהנדס הועדה המקומית לתכנון ובניה​
טלפון:04-6628210​
דואל:presman@glt.org.il 
מחלקה:הנדסה