נוי הוכמן

נוי הוכמן

תפקיד:מזכירת המחלקה לגיל הרך
טלפון:04-6628217
פקס:04-6628218
דואל:noym@glt.org.il 
מחלקה:חינוך