סיון וולך

סיון וולך

תפקיד:מחלקת הגבייה
טלפון:04-6628266
דואל:sivanw@glt.org.il 
מחלקה:גזברות