שירלי ביטון

שירלי ביטון

תפקיד:אחראית תחום גבייה – אגף החינוך
טלפון:04-6628200-1214
דואל:shirlyb@glt.org.il 
מחלקה:גבייה

מסר לאומה: "יש לי יום יום חג..."