נחום יצחק

נחום יצחק

תפקיד:אב בית בי"ס עלי גבעה
מחלקה:אגף תפעול, רכש ובטיחות