ג'מאל שיבלי

ג'מאל שיבלי

תפקיד:תחזוקה
מחלקה:אגף תפעול, רכש ובטיחות