עופר מרלל

עופר מרלל

תפקיד:תחזוקה
מחלקה:אגף תפעול, רכש ובטיחות