גאולה חג'בי

גאולה חג'בי

תפקיד:מזכירת מחלקה
טלפון:04-6628224
פקס:04-6760937
דואל:geulavana@glt.org.il 
מחלקה:תברואה ואיכות הסביבה
קבלת קהל:ימים א'-ה' 08:00-15:30