מיקי רייך

מיקי רייך

תפקיד:מנהל מח' תברואה ואיכות סביבה
טלפון:04-6628224
פקס:04-6760937
דואל:mikir@glt.org.il 
מחלקה:תברואה ואיכות הסביבה
קבלת קהל:ימים א'-ה' 08:00-15:30